INTRANET

Přihlášení

FCHlogin / VUTlogin:
FCHheslo / VUTheslo:


Spojení se servery FCH VUT pomocí zabezpečeného protokolu SSL je zajištěno certifikátem podepsaným certifikační autoritou TERENA Certificate Service.